Majblomsloppet för Pörtom skolas elever


Share event

Majblomsloppet är en c. 10 km cykelrutt med fem stationer längs med rutten. Åk 3-6 i Pörtom skola cyklar hela rutten, medan åk 1-2 cyklar valda delar. Stationerna är:

  1. Säkerhet i trafiken - använd cykelhjälm
  2. Sim och livräddning
  3. Fruktpaus
  4. Majblomshälsning & Röris
  5. Lek/samarbetsövning

Folkhälsans Förbund

anna-lena.blusi@folkhalsan.fi