Seppobana med muskelövningar


Share event
Seppospel i Vasa

Gå/spring längs en c. 3 km lång bana med olika stationer där du kan göra muskelträning. Banan börjar och slutar vid Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25. Logga in som spelare på www.play.seppo.io. Skriv in 44G142 som pinkod och det öppnar sig en karta med olika stationer.

Folkhälsans Förbund

jette.timgren@folkhalsan.fi