Stjärnorintering


Share event

En rolig och lätt orinteringsbana för barn på daghem och förskola.

Finlands Svenska Idrott

Eva-Lotta Backman +358 5249624, eva-lotta@idrott.fi