286 anmälda evenemang

Drömmarnas motionsdag 10 maj – viktig information för aktörer 

Den gemensamma festdagen för motion för hela Finland, Drömmarnas motionsdag, firas igen den 10 maj! Drömmarnas motionsdag omfattar all slags motion som alla kan delta i. Vänligen förmedla meddelandet till dina samarbetsparter och intressentgrupper! 

Coronapandemin har orsakat avbrott i många hobbyer och motionsställena har varit stängda. För många har även den vardagliga motionen eventuellt minskat i och med distansstudier och distansarbete. Glädjen med och betydelsen av motion har dock inte försvunnit. Drömmarnas motionsdag är en konkret handling som vi vill väcka motionsgnistan med hos alla.  

Drömmarnas motionsdag som firas tisdagen den 10 maj är ett fint tillfälle att röra på sig tillsammans till exempel under arbets- eller skoldagen, besöka de lokala klubbarna, föreningarna och motionscentren på kvällen eller arrangera drömmarnas motionsträning tillsammans med vänner i kommunens motionsställen eller ute i den närliggande naturen. Vi kan alla tillsammans skapa förutsättningar för allt detta genom att arrangera evenemang, öppna våra dörrar, informera om möjligheter och inspirera människor att delta.  

Karttjänsten är öppen igen – meddela och hitta ditt eget evenemang 

Vi förväntar oss att evenemang kan arrangeras både på plats och virtuellt under Drömmarnas motionsdag. För detta ändamål finns det en karttjänst som är bekant från tidigare år. Karttjänsten samlar ihop alla evenemang under dagen, så den är en utmärkt marknadsföringskanal för att hitta nya deltagare. Därtill kan man meddela virtuella evenemang som inte är platsbundna. Låt oss röra oss ansvarsfullt igen och beakta de gällande anvisningarna. Sprid budskapet i god tid i dina egna kanaler och inspirera alla att delta i motionens festdag!  

Material i bruk  

Materialen till Drömmarnas motionsdag är tillgängliga för alla. Ta i bruk de färdiga materialen du hittar i materialbanken, med flera lösningar för sociala medier!  Drömmarnas motionsdag är en gemensam festdag. Fira dagen stort och synligt i sociala medier och kom ihåg att använda #drömmarnasmotionsdag #unelmienliikuntapäivä. Vi delar också deltagarnas innehåll i de olika kanalerna för Drömmarnas motionsdag, både före och under evenemangsdagen.  

Låt oss fira #drömmarnasmotionsdag tillsammans igen, så att alla kan hitta ett lämpligt och inspirerande sätt att röra på sig! Att hitta gnistan för rörelse kan förändra hela livet. Tack för att du är med!