Info

Under Drömmarnas motionsdag kan vem som helst arrangera olika motionsevenemang, och dagen bygger på människors egna idéer, vilja att pröva saker och gemensamma gränsöverskridande aktiviteter. Drömmarnas motionsdag är en dag, då vi utmanar alla att ordna rörelseevenemang, allt från öppna träningar till turneringar, från öppna dörrars dag på gymmet till koddbollsspel, kulturvandringar och cykelturer – eller att locka ut mor- och farföräldrarna att röra på sig tillsammans med barnbarnen. Alla sätt att röra sig är bra!


Drömmarnas motionsdag är en gemensam kampanj för alla – kom med!
Läs mer om hur du kan skapa ett evenemang här.