Ordna ett eget evenemang för Drömmarnas motionsdag!

Som evenemangsansvarig deltar du i Finlands största och gladaste motionsevenemang, som grundar sig på människors och föreningars initiativrikedom och frivillighet. Denna webbplats fungerar enbart som en samlingsplats och förmedlare av information om motionsdagens evenemang. Det är lätt att ordna ett evenemang. Ta med en kompis eller locka med gänget från hobbyn eller arbetsplatsen och fundera tillsammans ut ett roligt evenemang!

Samla hela gänget och kläck idéer!

Du kan fundera ut ett evenemang ensam eller med andra! Vem som helst kan ordna ett evenemang för motion, men tillsammans är ni fler som delar på ansvaret. Ta med din kompis, granne, kollega eller en annan bekant. Det finns säkert ivriga arrangörer för Drömmarnas motionsdag i din närhet.

Exempel på roliga evenemang:
Idén med Drömmarnas motionsdag är att erbjuda människor möjligheter att röra på sig och njuta utan höga krav. När du ordnar ett evenemang, fundera på vad som får folk intresserade av att delta: öppna dörrar, gemensam konditionsträning, en rekreationsutfärd för personalen, gemensam pausgymnastik på gården, i kafferummet eller i naturen, glada bollspel på gården, ett promenadmöte, ett skogsäventyr, en gemensam naturvandring i närmiljön – endast fantasin sätter gränserna!

 

Marknadsför ditt eget evenemang!

När du har anmält ditt evenemang i Drömmarnas motionsdags karttjänst, är det dags för information och marknadsföring. På så sätt synliggör du allt som händer under Drömmarnas motionsdag och blir själv en del i den stora jubileumsdagen för motion.

• Sprid information om evenemanget i de kanaler som eventuella deltagare använder: dela det på sociala medier, i hobbycirklar, på närbutikens anslagstavla, i nyhetsbrev osv.
• Dela ditt evenemang direkt från Drömmarnas motionsdag-sidan till Twitter och Facebook med hashtaggen #unelmienliikuntapäivä.
• Dra nytta av det färdiga infomaterialet, bl.a. affisch- och meddelandemallarna
• Anmäl ditt evenemang på lokala mediers Aktuellt-spalter om du vill få mycket folk till evenemanget och ring en lokal reporter

Tillstånd och anmälningar:

Som arrangör för Drömmarnas motionsdag ansvarar du själv för alla aktiviteter i anslutning till evenemanget och evenemangets framgång. Nedan finns tips på aktiviteter samt information om tillstånd.


• Tillstånd behövs inte för små tillställningar med få deltagare som till följd av tillställningens natur eller plats inte förutsätter åtgärder för att upprätthålla ordning och säkerhet eller speciella trafikarrangemang.

• Tillstånd behövs däremot om du ordnar ett evenemang på en offentlig plats, när vem som helst kan delta eller då inträdesbiljetter säljs. Vilka tillstånd som krävs för evenemanget beror på evenemangets natur och storlek. För största delen av evenemangen behövs tillstånd av platsens förvaltare, t.ex. kommunen, och en ansökan om tillstånd för offentlig tillställning till polisen. Vid stora evenemang rekommenderas kontakt med räddningsmyndigheterna redan vid planeringen av evenemanget. En räddnings- och säkerhetsplan skickas till räddningsverket 14 dagar före och till polisen senast 5 dagar före evenemanget. Mer information här.

• Evenemangets arrangör ansvarar för att ansöka om tillstånd och anmälningar.

• Om du är osäker på hur du ansöker om tillstånd, kontakta Polisens tillståndsenhet.

• Även om evenemangets arrangör har en ansvarsförsäkring, så motionerar alla på eget ansvar och ansvarar för sitt eget olycksfallsskydd. Berätta för människor att ni tillsammans skapar ett glatt evenemang och att var och en motionerar på eget ansvar.