unelmienliikuntapäivä.fi -verkkosivujen käyttöehdot

Suomen Olympiakomitea ry
1.3.2018

Unelmienliikuntapäivä.fi-verkkopalvelun tuottaa Suomen Olympiakomitea, joka vastaa myös palvelun ylläpidosta. Näissä käyttöehdoissa kerromme Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Suomen Olympiakomitea ry:llä on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Internet-sivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat Suomen Olympiakomitea ry:n, yhteistyökumppaneidemme tai yksityishenkilöiden omistamaa materiaalia, joita koskee tavaramerkkioikeudet, tekijänoikeudet ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojat. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Vastuu sivujen sisällöstä

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa yhteisöstämme, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Suomen Olympiakomitea ry tekee parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkansa mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta. Suomen Olympiakomitea ry ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka saattaa aiheutua liittyen näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön.

Suomen Olympiakomitea ry ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Emme myöskään vastaa sivuillamme olevien keskustelupalstojen tai muiden vastaavien kävijöiden lähettämää aineistoa sisältävien palveluiden sisällöstä. Suomen Olympiakomitea ry:lle lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista, joita Suomen Olympiakomitea ry:lle lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy. Suomen Olympiakomitea ry:llä on oman harkintansa mukaan oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa kävijöiden lähettämä aineisto sivuiltamme, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Kerättyjä henkilötietoja käytetään vain rekisteriselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Rekisteriselosteemme (linkki)

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste(cookies)-tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Sivuillamme voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelumme käyttäjäksi, osallistuessa kilpailuihin tai jos kävijä muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan. Ellei ao. palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuillamme tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai vastataksemme kävijän tiedusteluun sekä tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Sivuston ylläpitoja ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista. Käyttäjä voi aina halutessaan pyytää kirjallisesti poistamaan tietonsa rekisteristä rekisterin ylläpitäjälle.

Jos kävijä lähettää Suomen Olympiakomitea ry:lle toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen Suomen Olympiakomitea ry:lle on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhdistyksemme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Suomen Olympiakomitea ry on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.